Su Tarptautine mokytojų diena!

sv

Brangūs mokytojai,

Kiekvieno iš Jūsų indėlis, ugdant jaunąją kartą, yra neįkainojama dovana ir vertybė. Jūsų nuoširdžios pastangos ir įdėtas triūsas ne tik nutiesia žinių ir gebėjimų kelią, bet ir formuoja jauno žmopgaus asmenybę. Būkite pavyzdžiu savo mokiniams šiame nelengvame, tačiau tokiame prasmingame darbe! Įkvepiančių idėjų, susidomėjimu spindinčių akių, stiprios sveikatos ir kuo geriausios kloties. Nuoširdžiai sveikiname Jus su Tarptautine mokytojų diena!