Naujienos

Susitikę etninės kultūros ugdytojai mokslo metus pradėjo su daina ir rudenišku obuolių kvapu

2019-09-16 15:32

Šiandien Lazdijų švietimo centre etninės kultūros ugdytojų metodinio būrelio mokytojai metų rėdos ratą pradėjo su daina, skanaudami obuolius, prisimindami ir pasidžiaugdami nuveiktais darbais bei planuodami ateinančių metų veiklas. Mokytojai ne tik susiplanavo jau tradiciniais tapusius renginius, tačiau ir turėjo minčių, kaip bendradarbiauti su kolegomis iš kitų savivaldybių.

Kviečiame stiprinti skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir registruotis į mokymus

2019-08-30 10:55

Įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“, daugumoje visos šalies bibliotekų rengiami nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai. Juose gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, vyresni nei 18 metų. Mokymai skirti asmenims, neturintiems skaitmeninio raštingumo žinių, o taip pat norintiems pagilinti ar atnaujinti turimas skaitmeninio raštingumo žinias.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai