Naujienos

Nauji ieškojimai ir atradimai SETI

2017-12-15 00:00

Šiomis dienomis, kuomet spauda mirga dviprasmiškais svarstymais – visgi teisinga atsisakyti namų darbų, ar ne, anglų kalbos mokytojos Rita Babarskaitė, Ona Subačienė ir Sandra Ažukienė ieškojo atsakymo Seinuose, lapkričio mėnesio susitikime (SETI). Čia, kaip visuomet, analizavome ne paviršutiniškai, ne atmestinai, bet ieškojome bendrų susitarimų, kaip ir ką galime keisti, jog namų darbai būtų ne tik prievolė, laiko švaistymas, o prasminga ir vertinga veikla.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai