Naujienos

Gausus benduomenių narių būrys mokymuose „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“

2020-07-09 00:00

Vakar tęsėme projekto "Verslumo kompetencijų ugdymas" mokymus ir su esamais ir būsimais bendruomenių nariais kalbėjome apie bendruomeninį verslą, analizavome savo aplinką, projektavome galimas veiklas, kūrėme naujus ir jau išbandytus verslo modelius, o mokymus užbaigėme bendra daina.

Kviečiame į nemokamus mokymus "Bendradarbiavimas teikiant turizmo paslaugas"

2020-06-18 15:21

Kviečiame į nemokamus mokymus "Bendradarbiavimas teikiant turizmo paslaugas"
Kada? liepos 10 d. nuo 9.00 iki 18.00 val.
Kur? Turizmo informaciniame centre, Janaslavo k. 10, Lazdijų r. sav.
Mokymai finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai