Naujienos

Lazdijų švietimo centre šurmuliavo advento rytmetis

2014-12-09 11:27

Lazdijų švietimo centre gruodžio 3 d. vyko advento rytmetis – kūrybinės dirbtuvės „Atbėga elnias devyniaragis“. Šis renginys įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės remiamo etnokultūros projekto „Atbėga elnias devyniaragis“ lėšomis. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti tautinį tapatumą etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.

Savanorystės skatinimas – kartu su partneriais iš Turkijos

2014-11-24 10:30

Dar rugsėjį Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių pasiekė gera žinia: kad Švietimo mainų paramos fondas skyrė dotaciją balandžio mėnesį parengto Erasmus+: Comenius programos Strateginių partnerysčių projekto Nr. 2014-1-LT01-KA201-000552 „HELP AND BE HELPED“ („Padėk ir gauk pagalbą“) įgyvendinimui.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai