Naujienos

Seminaras bibliotekininkams „Jaukios bibliotekos aplinkos kūrimas“

2016-12-06 15:09

Prasidėjus pirmajam žiemos mėnesiui, kada įvairiose kultūros įstaigose vyksta daug renginių, labai svarbu sukurti gražią, įdomią, jaukią, malonią bei šventišką aplinką, kurioje gera būti. Aplinkos kūrimas - tai ilgas ir daug žinių reikalaujantis procesas.
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaitykloje vyko seminaras „Jaukios bibliotekos aplinkos kūrimas“, į kurį susirinko Lazdijų rajono mokyklų bei darželių bibliotekininkai. Seminarą vedė Lazdijų meno mokyklos dailės mokytoja – metodininkė Rita Vaickelionienė.

Pradinukai ir vėl susirinko į konferenciją „Senolių skrynią atvėrus – 2016“

2016-11-29 21:11

Šių metų lapkričio 25 dieną vyko jau tradicine tapusi respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Senolių skrynią atvėrus-2016“. Konferencijos tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius domėtis senaisiais amatais, branginti savo tautinį-kultūrinį savitumą, stiprinti kartų ryšius, formuoti mokinių pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, socialumo ir mokymosi mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo, IKT kompetencijas, ugdyti gebėjimus pritaikyti žinias praktikoje.

Rajono pedagogai lankėsi LITEXPO parodoje „Mokykla 2016“

2016-11-29 10:31

Lapkričio 25 d. Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogai lankėsi Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Čia jau šeštą kartą vyko didžiausia Lietuvoje švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2016“. Šiais metais parodos, kurią organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Ugdymo plėtotės centras, pagrindinė tema – gera mokykla. Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogai klausėsi paskaitų įvairiais darbo mokykloje klausimas, diskutavo „Mokytojų kambaryje“, dalinosi patirtimi „Idėjų klasėje“, susitiko su kolegomis ir švietimo specialistais, stebėjo „Atradimų laboratorijose“ vykdomas veiklas. Visi parodos lankytojai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis ugdymo(si) priemonėmis, įranga, naujosiomis technologijomis, formaliojo ir neformaliojo švietimo programomis, paslaugomis mokykloms, mokytojams ir mokiniams bei gyvai išbandyti naujausios įrangos ir mokymo priemonių teikiamas galimybes.

Olimpinis vaikų ugdymas Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje

2016-11-22 14:30

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius sėkmingai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose projektuose, kurių metu skatinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas remiantis olimpizmo principais. Gerąja patirtimi su kolegomis dalinomės rajoninių edukacinių parodų metu pristatydami sportines veiklas. Šiemet taip pat vykdėme olimpinį projektą, kuris vadinosi “Bėkim, žaiskim ir draugaukim – olimpiečiais visi tapkim!”

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai