Naujienos

Kūrybingumo magija arba mokymai(si) Seinuose tęsiasi

2017-05-16 16:37

Balandžio 28 dieną SETI (Sejny English Teacher Initiative) (lietuviškai SAMI Seinų anglų k. mokytojų iniciatyva) kvietimu anglų k. mokytojų susitikime, kuris, kaip įprastai, vyko Seinų rotušėje, jau antrą kartą vėl dalyvavo keletas mokytojų iš Lazdijų rajono mokyklų. Pagrindinė pranešėja šįkart – Augustavo privačios mokyklos (Augustow Supreme Skola) direktorė, anglų k. mokytoja Katarzyna Olichwier-Bending.

Iš Seinų į Singapūrą – pro praviras duris

2017-05-02 08:53

Kovo 30 dieną Seinų rotušėje vyko SETI ('Sejny English Teacher Initiative') (lietuviškai SAMI Seinų anglų k. mokytojų iniciatyva). Jame dalyvavo ir trijulė iš Lazdijų krašto: Lazdijų kultūros švietimo ir sporto skyriaus specialistė Jūratė Jasiulevičienė, Lazdijų rajono anglų k. metodinio būrelio pirmininkė ir Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos anglų k. mokytoja Rita Babarskaitė ir šias eilutes rašančioji iš Krosnos mokyklos.

PROFESINĖ PAŽINTINĖ EKSKURSIJĄ Į LIETUVOS NACIONALINĘ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKĄ

2017-04-28 12:48

Balandžio 12 d. Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkės (LBD – Lietuvos bibliotekininkų draugijos narės: Gitana Baležentienė, Akvilė Margelienė, Lina Stankevičienė, Violeta Pliuskienė, Alma Vaišnienė ir Daiva Mikalauskienė) dalyvavo profesinėje pažintinėje ekskursijoje po atnaujintą Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.

Kviečiame dalyvauti nacionalinėje „Žaliojoje olimpiadoje“

2017-03-13 12:48

Pakuočių atliekų tvarkymo organizacija VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „RV Agentūra“ šių metų kovo – spalio mėnesiais organizuoja nacionalinę „Žaliąją olimpiadą“, skirtą atkreipti 8-11 klasių moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais. Olimpiados metu Lietuvos ugdymo įstaigų moksleiviams bus siekiama perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei įgūdžius, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui.

Kalėdzinis suvėjimas prieg knygos

2017-01-04 16:44

Dangaus skliaute spindi tūkstančiai žvaigždžių.... Apsnigtas miškas. Gera, kai jaukūs ir šilti namai kvepia Kalėdomis....

Nenumaldomai sukdamos artėjančios metų šventės ratą, Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkės pagalvojo, kad smagu būtų visoms greta pasėdėti su gera knyga rankose, išsakyti viena kitai savo mintis, pamąstymus, įspūdžius, jausmus, prasmingai praleisti laiką, apvalyti savo dvasią bei prisiminti, kokie geri darbai buvo nuveikti per praėjusius metus. Kilo idėja ir paskaityti knygą gražia dzūkiška šnekta. Kalėdų laukimas visuomet kupinas svarbių potyrių.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai