Projekto tikslas – teikti pažeidžiamoms šeimoms socialines paslaugas Lazdijų mieste.

Laukiami projekto rezultatai:

  • Suteiktos psichologo konsultacijos, ABA terapijos mokymai bei DIR modelio terapeuto paslaugos (40 asmenų).
  • Suteiktos asmeninio asistento paslaugos (20 asmenų).
  • Įrengtas multisensorinis kambarys, vykdomos veiklos jame (60 asmenų).
  • Išleista brošiūra su rekomendacijomis kaip atpažinti ir kur kreiptis, jei vaikui įtariamas sutrikimas, Lazdijų rajone ir Alytaus apskrityje teikiamomis paslaugomis socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, vykstančiomis veiklomis (500 vnt.).
  • Įtraukti savanoriai į projekto veiklas (2 asmenys).

2020 m. rugpjūčio 17 d.  Lazdijų švietimo centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Suvokti pasaulį savaip - socialinių įgūdžių ir elgsenos ugdymas" finansavimo sutartį. 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto “Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01 “Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Bendra projekto vertė – 69.684,71Eur.

Projekto vykdytojas – VšĮ Lazdijų švietimo centras.

Projekto partneris – VŠĮ “Praleisk laisvalaikį kitaip”.

Projekto vykdymo pradžia – 2020-08-17

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-08-17

Informaciją pateikė:

Žaneta Burbulevičienė
VšĮ Lazdijų švietimo centro logopedė

Tel. Nr. 8 675 37 824
El. p. zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt