Ankstyvosios intervencijos programa

   VšĮ Lazdijų švietimo centras, bendradarbiaudamas su Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru vykdo Ankstyvosios intervencijos programą. Ankstyvosios intervencijos programa – tai pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21 metų amžiaus. Jos tikslas - motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala ir pasekmėmis.

    Neigiamos psichoaktyviųjų medžiagų (alkoholio, narkotikų, lakiųjų medžiagų, psichotropinių vaistų) vartojimo pasekmės skaudžiai atsiliepia visai visuomenei. Visuomenės interesai reikalauja ypatingą dėmesį skirti jauniems psichoaktyviųjų medžiagų vartotojams. Norint išvengti neigiamų pasekmių, ankstyvosios intervencijos paslaugos turi būti prieinamos jauniems žmonėms.

    Jei jaunas žmogus vartoja psichoaktyviąsias medžiagas - tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, dėl to kylančias neigiamas pasekmes ir tolimesnį savo gyvenimą. Vienas iš tokios pagalbos būdų - šių žmonių informavimas bei vietos, kur jie galėtų susiburti ir apmąstyti savo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei galimus iškylančių problemų sprendimo būdus, suteikimas.

    Ankstyvosios intervencijos programa yra pagrįsta nuostata, kad pastebėjus psichoaktyviąsias medžiagas vartojantį asmenį, svarbu laiku reaguoti, t. y. pasiūlyti jam ankstyvosios intervencijos paslaugas, nukreipti dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje.

    Programos ypatumai:

  1. tai prevencinė priemonė ir ji skirta jauniems žmonėms, kurie iki tol nesikreipė pagalbos;
  2. Ankstyvosios intervencijos dėmesio centre – asmens elgesio pokyčių pradžia. Tikslas sustiprinti asmens motyvaciją keistis;
  3. Ankstyvoji intervencija ugdo gebėjimą suvokti riziką, todėl ji padeda jauniems žmonėms keisti požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą;
  4. Ankstyvoji intervencija padeda asmenims, norintiems pakeisti savo elgesį, ieškoti pagalbos ir ją gauti siekiant, kad asmuo netaptų priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

    Ankstyvosios intervencijos programa nesusijusi su priklausomybės ligų gydimu, o tik padeda pakeisti jaunų asmenų požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Jei asmuo serga priklausomybe nuo psichoaktyviųjų medžiagų, jis turi būti nukreipiamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

     Programa yra trumpalaikė, ją sudaro motyvacinis pokalbis ir grupės užsiėmimai, kurių bendra trukmė – 8 valandos. Programa – nemokama.