Rugsėjo - spalio mėnuo darbingas mokytojų metodinių būrelių pasitarimais

Rugsėjo ir spalio mėnuo- tai laikas, kurio metu intensyviai vyko Lazdijų rajono mokytojų metodinių būrelių pasitarimai. Pasitarimų metu buvo aptariami mokslo metų įgyvendintos veiklos, atnaujinamas ugdymo turinys, planuojamos ilgalaikės KT programos, bei veiklos šiems mokslo metams. Metodinio būrelio pasitarimuose švietimo aktualijas pristatė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės Jūratė Jasiulevičienė, Asta Zablackienė ir Auksė Stirbienė.
Dėkojame už bendrystę ir iniciatyvas vykdant mokytojų metodinę veiklą rajone.