Gegužės 6 dieną nuotoliniu būdu vyko internetinis seminaras „Metodų įvairovė socialinio pedagogo darbe“ Lazdijų ir Prienų rajonų socialiniams pedagogams. Renginį organizavo ir vedė Lazdijų rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Judita Dzevyžienė ir Prienų rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė.

    Internetinio seminaro metu buvo pristatyti 3 pranešimai:

   1) „Socialinio pedagogo darbas nuotolinio ugdymo kontekste“, pranešėja – VšĮ Lazdijų švietimo centro ir Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ socialinė pedagogė Judita Dzevyžienė. Pranešime buvo kalbama apie dažniausiai sprendžiamas aktualijas dirbant nuotoliniu būdu, naudojamas bendravimo priemonėmis, darbo metodus, socialinė pedagogė pristatė savo kurtas ugdymo priemones;

   2) „Metodų įvairovė socialinio pedagogo darbe“, pranešėja - Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė metodininkė Aidutė Jurešienė. Pranešėja išsamiai aptarė savo darbe naudojamą  skaitmeninę priemonę – QR kodų skaitymo programėlę integruotose pamokose;

   3) „Terapiniai metodai socialinio pedagogo darbe“, pranešėja Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Simona Vaškelevičienė. Pranešėja dalinosi savo darbe naudojamais biblioterapijos, filmų, žaidimų ir gyvūnų terapijos metodais.

   Po pranešimų internetinio seminaro dalyvės dalinosi patirtimi su kokiais iššūkiais susiduria ugdydamos mokinius nuotoliniu būdu, kaip pavyksta įveikti sunkumus, dalinosi gerąją patirtimi.