Visi vaikai gimsta turėdami vienodas teises – nesvarbu, kur jie gyventų, kokie būtų. Supažindinkime vaikus su jų teisėmis ir pareigomis, nes teisės ir pareigos - tai lyg du vienos poros batai: abu vienodai reikalingi.

   Kaip vaikams paaiškinti, kas yra teisė ir pareiga? – paprastai: teisė – tai suteikta galimybė kuo nors naudotis, pareiga – tai darbai, dalykai, kuriuos reikia atlikti.

   VšĮ Lazdijų švietimo centro socialinė pedagogė Judita Dzevyžienė, remiantis Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, paruošė dvi metodines priemones, skirtas vaikams susipažinti su savo teisėmis ir pareigomis:
   1) Plakatas „Mano teisės ir pareigos“ http://www.svietimocentras.lt/sites/default/files/dokumentai/Teis%C4%97s%20ir%20pareigos%20%E2%80%93%20kopija.pdf;

   2) Programėlė „Teisė ar pareiga“ https://learningapps.org/11110919?fbclid=IwAR3DSu8nQCbLHOrtW9q3LDXppJT24okdd5nHZc_T2HlTjIC9qKKIqwtUtqs.