VšĮ Lazdijų švietimo centro švietimo pagalbos specialistų darbas karantino metu

VšĮ Lazdijų švietimo centro švietimo pagalbos specialistai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, darbą vykdo nuotoliniu būdu.

 

    SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMAS

 • Mokinių įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) nustatymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.
 • Pažymos, mokinių, kurių SUP įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, rengiamos ir tėvams (globėjams) bus atiduodamos pasibaigus karantinui.
 • Jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi ankstesnio vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP vertinimo pakartojimas, pratęsiamas ankstesnio vertinimo dokumentų galiojimas iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir VšĮ Lazdijų švietimo centro Pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai turės galimybes atlikti vertinimą.
 • Pakartotinis ir pirminis vertinimas bus atliekamas pasibaigus karantinui, suderinus su švietimo įstaigomis ir nustačius vertinimo eiliškumą.

 

    ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS

    Švietimo pagalbos specialistai nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, skype, Messenger, Zoom):

 • konsultuoja pedagoginiais psichologiniais klausimais:
  • mokinius (vaikus);
  • tėvus (globėjus, rūpintojus);
  • pedagogus;
 • teikia metodinę pagalbą:
  • ugdymo įstaigų administracijai;
  • pedagogams;
  • Vaiko gerovės komisijoms;
  • Švietimo pagalbos specialistams;
  • mokytojų padėjėjams.

 

       Psichologių konsultacijos:

       Logopedės konsultacijos -  Žaneta Burbulevičienė tel. 8 675 37824, el. p. zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt

       Specialiosios pedagogės konsultacijos - Asta Panebažienė tel. 8 674 23306, el. p. asta.panebaziene@lazdijai.lt

       Socialinės pedagogės konsultacijos - Judita Dzevyžienė tel. 8 693 85719, el. p. judita.dzevyziene@lazdijai.lt