Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, dėl švietimo pagalbos teikimo, informuojame, kad jei mokymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu, esant poreikiui VšĮ Lazdijų švietimo centro švietimo pagalbos specialistai švietimo pagalbą teiks pasitelkiant įstaigai ir klientams prieinamas elektroninio ryšio priemones (pvz. konsultacijas telefonu, el. paštu, video konsultacijas), prieš tai suderinus su klientu.

 

Pedagoginės psichologinės pagalbos klausimais kreiptis:

Logopedė Žaneta Burbulevičienė – tel. 8 675 37824, el. p. zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt

Psichologė Kristina Cibulskė – tel. 8 612 75732, el. p. kristijonele@gmail.com

Psichologė Daiva Česnulevičienė – tel. 8 687 56773, el. p. daiva.cesnuleviciene@lazdijai.lt

Socialinė pedagogė Judita Dzevyžienė – tel. 8 693 85719, el. p. judita.dzevyziene@lazdijai.lt

Specialioji pedagogė Asta Panebažienė – tel. 8 674 23306, el. p. asta.panebaziene@lazdijai.lt
 

Kitais su įstaigos veikla susijusiais klausimais kreiptis:

Direktorė Eglė Mačionienė – tel.  8 650 82858, el. p. egle.macioniene@lazdijai.lt

Metodininkė Jurgita Balevičiūtė – tel.  8 620 22542, el. p. jurgita.baleviciute@lazdijai.lt

Metodininkė Rasa Jušinskienė – tel. 8 614 53110, el. p. rasa.jusinskiene@lazdijai.lt