Vasario 24 dieną Seinų kultūros centre vyko susitikimas su švietimo lydere, pokyčių eksperte, motyvuojančia oratore, pedagoge, tarptautinių programų nare, Lenkijos Wiosna Edukacji (liet. Švietimo pavasaris) judėjimo iniciatore, programos „Novatorių mokykla“ kūrėja ir vykdytoja Oktawia Gorzeńska. Lenkijoje ji dar žinoma kaip lyderiaujanti mokykloje vykstančių pokyčių advokatė.

Susitikime Seinuose dalyvavo penkios Lazdijų r. anglų k. mokytojos iš trijų gimnazijų: Onutė Subačienė ir Irma Janulevičienė iš Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Rasa Murauskienė iš Veisiejų Sigito Gedos, Rita Babarskaitė iš Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus ir Jūratė Sutkuvienė iš Krosnos mokyklos.

Pranešimą „Kodėl mokykloje mums reikia naujovių“ O. Gorzeńska pradėjo teigdama, kad daugelis mūsų kitokio mokymo trokšta ne tik savo vaikams ir anūkams. Juk kai mūsų aplinka bei visuomenė keičiasi ir vystosi, logiška, jog švietimo sistema irgi turėtų, nors šiame sektoriuje pokyčiai itin lėti. Juk vaikus, kurie tuoj taps suaugusiais, rengiame ateičiai, kurios, deja, niekas negali prognozuoti. Todėl derėtų turėti įrankius, padėsiančius prisitaikyti prie netikėtumų darbe ir gyvenime. Poreikis atsinaujinti turėtų būti gyvybiškai svarbus trokštant žmogiškos sėkmės ir geresnės ateities.

Pranešėja supažindino mus su būdais, kuriais galime skatinti jaunus žmones diegti naujoves, ir daugybę priežasčių kodėl tai turėtų būti prioritetas. Savo įžvalgomis ji dalinosi su mokytojais ir tėvais. Neįtikėtina, kultūros centro salė buvo beveik pilna savanoriškai atėjusių mokytojų ir tėvų, nors renginys vyko 17 val. (po darbo, kaip sakoma) ir jokie pažymėjimai išrašinėjami nebuvo.
Pristatydama mokyklos inovatoriui programą O. Gorzeńska teigė, kad naujų kompetencijų ugdymas, tokių kaip kritinis mąstymas, bendradarbiavimas, problemų matymas ir kūrybiškas jų sprendimas, lyderystė, naujų technologijų naudojimas yra neabejotinos svarbos. Šių kompetencijų ugdymas, paruošia mokinius būsimam asmeniniam, ekonominiam, profesiniam ir visuomeniniam gyvenimui. Vaikas įgyja reikalingų įgūdžių, tampa atsakingu, savarankišku, atviru naujoms idėjoms ir pokyčiams.

Svarbu vis dar reitinguose užstrigusiai didžiai Lietuvos švietimo politikos formuotojų daliai pasakyti, kad egzaminų rezultatai ir reitingai, pasak pranešėjos, nėra svarbu ruošiantis ateičiai. Mokymo kultūrą turi keisti mokymosi kultūra, kur mokytojas tampa pagalbininku. Ir mokytojui, ir mokiniui reikia mokytis pasirinkti. Tai, kas primetama, paprastai yra atgrasu ir automatiškai atmetama jau vien dėl to, kad liepiama vieną ar kitą dalyką daryti, nesvarbu, koks jis teisingas bebūtų.

Jau ne kartą iš SETI (Sejny English Teacher Initiative, liet SAMI – Seinų anglų k. mokytojų iniciatyva) tribūnos skambėjo mintis kaip ir šįsyk, kad ypač reikšmingos mokykloje yra erdvės: ne tik klasės su funkcionaliais baldais, bet ir koridoriai, atviros erdvės, kuriose vyksta pamokos, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. Mokomasi šiandien visur, ne tik mokykloje. Lyg ir nieko naujo, bet dažnai pamirštama, kad vienoje grupėje besimokančiųjų žinios varijuoja nuo graudaus minimumo iki stulbinančio labai daug ir labai gerai.
Neužmiršti ir tėvai. Jie dažnai nori pokyčių, tik nežino, ką daryti, kur jų ieškoti. Aktyvus tėvų vaidmuo – kasdienė parama vaikui, nuolatinis bendradarbiavimas su mokykla – neabejotinas mokinio sėkmės garantas.

Dar viena problema – vienišas mokytojas, kuris nori kažką keisti, bet nežino nuo ko pradėti arba jaučiasi nesuprastas kolegų, direktorių. Svarbu, kad tokie mokytojai rastų vieni kitus, bendrautų realybėje ir virtualioje erdvėje ir matytų, kad jie ne vieni. Taip pat didelė paskata yra mokiniai, kurie mato ir vertina tai kas daroma.
Pagrindinės susitikime gvildentos temos: kaip paskatinti mokytojus, tėvus ir jaunimą ugdyti kompetencijas, orientuotas į inovacijas, kurios neabejotinai turėtų tapti švietimo prioritetu. Oktawia Gorzenska kvietė truputį iš kito kampo žvilgtelėti į ugdymo(si) procesą.

Po susitikimo vyko diskusija, kur savo problemas išsakė ir tėvai, ir mokytojai, ir taip pat mokytojų susitikimuose dažnas svečias Seinų meras Arkadiusz Adam Nowalski.
Už galimybę žinių semtis Seinuose ir tęsti bendradarbiavimą su Lenkijos mokytojais dėkojame Lazdijų rajono savivaldybės merei Ausmai Miškinienei.

Rita Babarskaitė ir Jūratė Sutkuvienė