VšĮ Lazdijų švietimo centras gavo finansavimą vietos projektui „Verslumo kompetencijų ugdymas“ Nr. LAZD-LEADER-1C-M-10-3-2019, pagal VPS priemonę „Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijomo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

Už skirtą paramą planuojama suorganizuoti 11 mokymų vietos projektų potencialiems ir esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir dalyviams, iš kurių viena programa - dviejų dienų išvažiuojamieji mokymai į Pakruojo savivaldybę. Taip pat planuojama įsigyti kanceliarinių prekių projekto vykdymo veikloms įgyvendinti.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. birželio 30 d.

Projekto paramos suma 19 706,00 Eur.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.