Rekomenduojame naują Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros parengtą metodinę priemonę „Darbas su vaikais, turinčiais elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų“. Leidinyje, remiantis pavyzdžiais, elgesio modeliais, paaiškinama, kaip socialinis pedagogas gali individualiai padėti vaikui, kaip į problemos sprendimą įtraukti tėvus, ką konkrečiai patarti mokytojams, kurių klasėje yra emocijų ir elgesio sutrikimų ir bendravimo sunkumų turinčių mokinių, ir kt. Tai mokyklose dirbančių socialinių pedagogų praktiniam darbui gerinti skirtas leidinys, kuris padės veiksmingiau padėti mokiniams ir jų tėvams, sklandžiau bendradarbiauti su mokytojais. Leidinys čia - https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/2019/Metodin%C4...