Rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio ekskursija į Signatarų namus

2018 m. Vasario 16–oji – ypatinga diena  mūsų šalies istorijoje. Tai diena, reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam 1918 m. Vasario 16–osios nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo Aktą su dvidešimties signatarų parašais.

                      Lietuvos šimtmečio proga vasario 23 d. Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkės susiorganizavo kultūrinę – pažintinę išvyką į Vilnių, į Signatarų namus. Šios išvykos iniciatorė –Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Mokyklų skyriaus pirmininkė Leonija Kėvalienė.

                      Mums atvykus į Vilniaus Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinį - Signatarų namus, pasitiko malonus ekskursijų vadovas Valdas Selenis, kuris išsamiai ir labai įdomiai pasakojo apie muziejaus įkūrimą, knygnešių „gadynę“. Čia  apžiūrėjome žurnalų „Varpas“ ir „Aušra“ numerius, taip pat knygnešių gabentas knygas, žymiausių knygnešių nuotraukas. Mums, bibliotekininkėms, besidominčioms tautos istorija ir kultūra, didelį įspūdį paliko suvalkiečio Petro Rimšos kompozicijos „Vargo mokykla“ ir „Artojas“.

Apsilankius lietuvių visuomenės veikėjo Nepriklausomybės Akto signataro, gydytojo Jono Basanavičiaus kambaryje, susipažinome su mokslininko gyvenimu ir kūryba. Šiame kambaryje eksponuojamos paties Jono Basanavičiaus darytos nuotraukos, jo, kaip gydytojo, daiktai, paveikslai, skrynelė, seifas, fonografas, suvenyrai, žmonos Eleonoros Gabrielės Mol asmeniniai daiktai: vėduoklė, jos portretas. Čia buvo galima pamatyti Bulgarijos IV laipsnio ordiną, įteiktą J. Basanavičiui už pilietinius nuopelnus Varnos miestui, taip pat jo archeologinius radinius.  Įspūdį paliko ir paties dr. Jono Basanavičiaus daryta pelėdos iškamša.

Žinoma, mums ypač magėjo savo akimis pamatyti Lietuvos nepriklausomybės Aktą – juk dėl tokios išskirtinės galimybės ir važiavome į Vilnių. Lietuvai brangų istorinį dokumentą išvydome trečiajame aukšte, tame kambarėlyje, kur prieš šimtą metų jis ir buvo pasirašytas. Ten pat įrengtoje salėje pažiūrėjome filmą, kuriame pasakojama, kaip vyko Akto parengimo darbai.

Kai Antanas Žmuidzinavičius kūrė atgimusiai Lietuvos valstybei vėliavą, inteligentija siūlė ieškoti tautinių spalvų liaudies kūryboje: audiniuose ir juostose. Todėl šalia Nepriklausomybės akto esančioje salėje pamatėme vieną tuometinę vėliavos idėją – žaliai raudoną dvispalvę bei Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio bilietą su nedideliu žaliai raudonu kaspinėliu.

Be galo įdomu buvo susipažinti su ekspozicine sale, skirta žemėlapiams. Čia mes apžiūrėjome lietuviškus žemėlapius ir, pasitelkusios informacines technologijas, kiekviena susiradome savo bendrapavardžių tam tikrame Lietuvos regione.

Signatarų namų ekspozicijos mus supažindino su XX a. pradžios tautinio atgimimo ir modernios valstybės atkūrimo 1918 m. Vasario 16–osios  atverta istorija. Įsiklausiusios į ekskursijos vadovo pasakojamas istorijas, tarsi iš naujo pamilome savo šalį. Laikas, praleistas Vilniuje, dar ilgai primins mums gražiausius Lietuvos istorijos  puslapius.

Už galimybę aplankyti istorinę vietą – Signatarų namus, norėtume padėkoti Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Mokyklų skyriaus pirmininkei gerb. Leonijai Kėvalienei ir Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui.

 

 

Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė Daiva Mikalauskienė