Žodis „knyga“ daugeliui iš mūsų buvo ir bus brangus širdžiai. O jeigu ta knyga dar ir sena, retesnė, laiko paženklinta... Pasklaidai trapius senus laikraščius, žurnalus, pavartai pageltusius lyg vaškinius senų knygų lapus ir supranti, kad tai yra amžina vertybė, atverianti kelią į praeities paslapčių klodus, į buvusio pasaulio pažinimą. Nes kiekvienas spausdintas žodis – svarbus faktorius, stimuliuojantis to laikmečio kultūrinį, politinį, istorinį, visuomeninį gyvenimą.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaitykloje veikia įdomi senovinių leidinių paroda „Šimtmečio šviesa“.  Paroda išskirtinė, nes joje – senoji literatūra. Įdomu ir tai, kad knygos, laikraščiai ir žurnalai parodai pasiskolinti iš mokytojų: iš buvusios mokytojos Marijos Biveinienės, taip pat iš dabar dirbančių gimnazijoje mokytojų Astos Eidukaitienės, Audronės Pileckienės ir  Jolantos Patackaitės  asmeninių archyvų. Čia galima pamatyti unikalius bei vertingus istorinius eksponatus – originalias senas knygas, žurnalus, laikraščius, kalendorius, dienoraščius. Iš jų galima sužinoti, kaip gyveno žmonės tam tikru laikotarpiu, koks buvo tarp  jų ryšys, tarpusavio santykiai, kaip buvo sprendžiami politikos, etikos, moralės ir ekonomikos klausimai pagal to meto moralės ir  tarpusavio santykių bendravimo modelius. Iš viso eksponuojamos 28 knygos bei 27 laikraščiai ir žurnalai. Beveik visi spaudiniai išleisti Lietuvos leidyklose. 

Populiariausias ir lietuvio širdžiai šiandien bene įdomiausias eksponatas – Petro Babickio knygelė „Vasario 16–ji. Lietuvos nepriklausomybės 14-kos metų sukaktuvėms paminėti“, išleista Lietuvos Šaulių sąjungos 1939 m. Kaune. Taip pat paklausi knyga apie prezidentą Antaną Smetoną Kazio Binkio monografija jaunimui „Antanas Smetona, 1874–1934: šešių dešimčių metų sukaktuvėms paminėti“ (Kaunas, 1934.m.) Iš senesnių  paminėtina prof. Z. Žemaičio  knygelė „Vilnius Lietuvai, Lietuva Vilniui“, išleista Kaune 1928 m., gana įdomi ir istorinė apžvalga „Lietuvos kariuomenė“, skirta 10 metų Lietuvos kariuomenės atgimimo sukaktuvėms paminėti, išleista 1928 m. Kaune ir kt. Keletas eksponuojamų spaudinių – rašytojų grožiniai kūriniai: K. Vijūko „Tėvynės auka“ (trijų veiksmų linksmas vaidinimas), Seirijų Juozo trijų veiksmų komedija „Moterims neišsimeluosi“ (1928 m., Kaunas), A. Jakšto humoristinių straipsnių ir vaizdelių rinkinys „Šypt - Šypt“ (1932 m., Kaunas), lietuvių kalbos skaitymai I klasei „Tėvynės žiedai“, kurių sudarytojai J. Žiugžda ir A. Kalnius (1933 m., Kaunas). Unikali ir St. Vaitkevičiaus knygelė „Dangaus užkariavimas“, išleista Kaune 1930 m., kurioje kalbama apie tai, kaip žmonės išmoko skraidyti lėktuvais.

Skaitykloje ne tik galima susipažinti su senosiomis knygomis, bet ir pavartyti bei paskaityti tuometinius periodinius leidinius: žurnalus „Šeimininkė“ (1927 m. ), „Mūsų Vilnius“ (1936 m.), „Trimitas“ (1929 m.), „Iliustruotoji Lietuva“ (1926 m.), Lietuvos jaunimo sąjungos išleistą žurnalą „Jaunimas“ (1927 m.), kuriuose atsispindi to meto žmonėms aktualūs klausimai, darbai ir viltys.

Leidiniuose daug kalbama apie sąžinę, etiką, tiesą, meilę, atjautą bei savitarpio pagalbą, gerus darbus ir kitas moralei svarbias temas. Be to, knygose aprašoma to laikmečio kasdienybė, įvairios problemos, nutikimai, gyvenimiškos istorijos. Šias knygas rašė žmonės, nuoširdžiai troškę pakeisti pasaulį, padaryti jį geresnį, tikėję, kad žmogus žmogui visuomet gali padėti. Be abejo, kūriniuose netrūksta ir humoro,  smagių pokštų, gebėjimo palinksminti, pasijuokti iš savęs ir kitų.

Nors to meto literatūra gerokai skiriasi nuo šiuolaikinių kūrinių, vis tiek įdomu, ką skaitė mūsų tėvai, seneliai, proseneliai, koks tada dominavo rašymo stilius, turinys ir kalba.

Žanas de La Briujeras yra pasakęs: „Jei lektūra pakelia tavo dvasią ir sužadina kilnių bei drąsių jausmų, apie veikalą spręsdamas, neieškok kokių nors kitų kriterijų – jis geras“.  Taigi nesvarbu, kokio laikotarpio knygą jūs laikote savo rankose, svarbu, kad ji suteikia pažinimo, grožio, paguodos ir vilties. Tą tarsi patvirtina ir didysis lietuvių tautinės moralės puoselėtojas Vydūnas, teigęs: „Mylėk kas gražu mene ir gamtoje“. Tad jeigu jūs šioje parodoje rasite ką paskaityti, tai tikrai suvoksite, kad literatūra, kaip ir visi kiti menai, nuolat tobulėja ir keičiasi.

Švęsdami Lietuvos 100–metį, prisiminkime ir tuos, kurie rašė šias knygas, žurnalus ar vadovėlius, jų širdies taurumą, šviesos troškimą, geresnio, gražesnio gyvenimo siekius. Nes šios parodos tikslas – vis labiau pažinti mūsų tautos kultūrą, mokslą ir mokėjimą tobulėti.

Atverskime šimtmečio knygas. Tik taip atversime duris į visiškai kitokį, įdomybių kupiną pasaulį, su kurio paslaptimis galėsite susipažinti iki kovo 20 d.

 

                                                                 Daiva Mikalauskienė