Šiomis dienomis, kuomet spauda mirga dviprasmiškais svarstymais – visgi teisinga atsisakyti namų darbų, ar ne, anglų kalbos mokytojos Rita Babarskaitė, Ona Subačienė ir Sandra Ažukienė ieškojo atsakymo Seinuose, lapkričio mėnesio susitikime (SETI). Čia, kaip visuomet, analizavome ne paviršutiniškai, ne atmestinai, bet ieškojome bendrų susitarimų, kaip ir ką galime keisti, jog namų darbai būtų ne tik prievolė, laiko švaistymas, o prasminga ir vertinga veikla.

Susitikimo pradžioje Justyna Bober supažindino su interaktyviais metodais. Ji siūlo naudotis http://www.answergarden.ch/ svetaine, kurioje mokiniai jiems patogiu metu atlieka pateiktas užduotis, o mokytojas tuo tarpu gali vertinti atsakymus ar sekti kitus atliktus darbus. Pokalbio metu buvo teigiama, kad mokymas turi būti pagrįstas ne monologu, o dialogu. Ir čia dar viena galimybė namų darbams – paslėpkite užduotis kabinete ir duokite galimybę mokiniams patiems surasti savo užduotį. Arba pakvieskite sudalyvauti loterijoje ir „laimėti“ užduotį, o kad būtų dar smagiau, įdėkite vieną tuščią lapą – spręsti jiems, ar tai laimėjimas. “Lottery“, “Hiding homework tasks“ ir kiti metodai tai ir yra mokymas / mokymasis, grįstas savotišku dialogu, pasirinkimo teise. Čia minėti metodai tinkami ne tik anglų kalbai, bet lengvai pritaikomi ir kitose pamokose. O kad mokymasis skatintų mokinių kūrybiškumą, Justyna Bobber siūlo dar daugiau idėjų. Ji ragina integruoti muziką bei poeziją panaudojant išteklius internete adresu www.lyricstraining.com (metodas “Character Diamante Poem“).

Ir kas gali paneigti, kad ne teisus šį kartą buvo Patrick Fox. “Grass doesn‘t grow on the racetrack.“ (,,Žolė neauga lenktynių trasoje.“) Čia drįsau savęs paklausti: tai kas gi atsakingas, kokioje dirvoje ir aplinkoje auga mano mokiniai? Atsakymo ilgai ieškoti neteko, nes pokalbis krypsta ta linkme, jog mokinių sėkmės ir nesėkmės priklauso nuo to, ką aš darau arba ko aš nedarau. Dorota Campfield skuba daryti išvadą­ – mokytojo tikėjimas, drąsa keisti ir keistis, gebėjimas ne dominuoti, o suteikti pačiam mokiniui šansą pasirinkti, suklysti, eksperimentuoti, priimti iššūkius, kurti yra būtina produktyviam ir kūrybingam mokymuisi.

Šveitimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė Vilniuje vykusioje parodoje „Mokykla 2017“ savo pranešime išdėstė viziją apie mokyklą ne tik be sienų, bet ir be namų darbų. Ministrė ragino sekti Vakarų šalių pavyzdžiu, kur mokiniai per pamokas atlieka visas reikalingas veiklas, o namuose vietoj namų darbų skaito knygas, rengia pasakojimą tam tikra tema, atlieka įvairias kūrybines užduotis. Bet kol dar mūsų pamokų planuose neištrinta dalis „namų užduočių tikrinimas ir įvertinimas“, ieškokime būdų, kaip juos pateikti įdomiau.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos anglų k. mokytoja S. Ažukienė